Aktualności

Nowy statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego

uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zatwierdził statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego, znowelizowany na XI Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów STO w dniach 23-24 kwietnia 2016 roku.

Zobacz wszystkie

Nasz Patron

Juliusz Słowacki to poeta i dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych. Zaliczany jest do grona tak zwanych "trzech wieszczów" (wraz z Adamem Mickiewiczem i Zygmuntem Krasińskim). Do najważniejszych dzieł Słowackiego należą między innymi: dramaty „Kordian" i „Balladyna", poemat „Beniowski" oraz wiersze „Testament mój" i „Hymn”. Słowacki urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu, a zmarł w 1849 na emigracji w Paryżu. W 1927 roku jego prochy przewieziono do kraju i złożono w krypcie na Wawelu.
W rocznicę śmierci Słowackiego - 3.04 obchodzimy Dzień Patrona Szkoły.

III Memoriał Władysława Radwańskiego oraz piknik Szkolny 2016